Szlak Karpia

12 Lokalnych Grup Rybackich południowej Polski tzw. karpiowych z terenu sześciu województw: lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego (Stowarzyszenie Dolina Karpia, LGR „Żabi Kraj”, LGR Bielska Kraina, LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, LGR „Opolszczyzna”, LGR Świętokrzyski Karp, LGR Jędrzejowska Ryba, Krośnieńsko – Gubińska Grupa Rybacka, LGR „Dolnośląska Kraina Karpia”, LGR Puszcza Sandomierska, LGR Między Nidą a Pilicą, LGR „Starzawa” ) postanowiło promować rybactwo śródlądowe i jego produkty poprzez szereg działań w ramach tzw. „Szlaku Karpia”. Możliwość taką dała oś IV Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013). W dniu 12 października 2011 roku 12 LGR-ów z terenu południowej Polski zawarło porozumienie na rzecz realizacji wspólnych zadań w ramach współpracy międzyregionalnej, wśród których należy wymienić cykl działań w ramach „Szlaku Karpia” identyfikującego miejsca związane z chowem i hodowlą oraz przetwórstwem tej ryby.

W ramach realizacji zadania opracowano oraz wydano kolorowe tablice informacyjne, które mają za zadanie promowanie „Szlaku karpia” rozciągającego się na terenie sześciu województw, gdzie znajdują się obszary zależne od rybactwa. W Dolinie Karpia, historycznego zagłębia hodowli karpia, oznaczonych zostało aż 30 miejsc związanych z gospodarką karpiową, która na tym terenie prowadzona jest nieprzerwanie od XIII wieku. Kompleksy stawowe należą do najstarszych i jednych z największych w naszym kraju ośrodków hodowli karpia.

Tablice mają promować rybactwo śródlądowe oraz jego produkty, w szczególności karpia, a także turystykę wędkarską. Karp to bowiem smaczna ryba – warto „pozostawać na jego szlaku”.


Gospodarstwa rybackie:

Łowiska wędkarskie:


Lokale gastronomiczne:

Kalendarz wydarzeń