I PROJEKT WSPÓŁPRACY

Partnerzy:

Większość stawów w Polsce znajduje się w centrum i na południu kraju ze względu na układ terenu i korzystne warunki klimatyczne. Stawy były i są zakładane na glebach mało urodzajnych, a więc mało przydatnych do typowej produkcji rolniczej. Dzięki temu wykorzystuje się tereny trudne do zagospodarowania w inny sposób. Proces hodowli jest unikalny w skali światowej, charakterystyczny tylko dla Europy Środkowo-Wschodniej. Wyróżniające go cechy to:

 • trzyletni okres wychowu,
 • wielokrotne przenoszenie ryb do różnych kategorii stawów, zapewniające efektywne wykorzystanie pokarmu naturalnego,
 • harmonijne funkcjonowanie całego łańcucha pokarmowego: od energii słonecznej na początku do karpia na końcu,
 • duży udział w diecie pokarmu naturalnego (bentos, zooplankton),
 • żywienie zbożem (pszenica, jęczmień, żyto).

Zabiegi hodowlane polegają na wykorzystaniu naturalnych procesów życiowych karpia: rozmnażanie - tarło, wzrost poprzez żerowanie w stawie, zimowanie w specjalnie przygotowanych przez hodowców głębokich, dobrze natlenionych stawach. Doświadczenie i wiedza polskich hodowców, wynikające z tradycji i prawdziwego zamiłowania do chowu karpi, sprawiają, że karpie spełniają zarówno oczekiwania smakoszy, jak i osób szukających przede wszystkim zdrowej, naturalnej żywności. Połączenie walorów smakowych i zdrowotnych oraz fakt, że karp udaje się tylko w tym rejonie Europy, czynią z karpia idealnego kandydata na polską specjalność, którą powinniśmy chwalić się przed resztą świata.

Mając na uwadze długowieczne tradycje w hodowli karpia w Polsce 12 Lokalnych Grup Rybackich południowej Polski tzw. Karpiowych z terenu sześciu województw: lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego postanowiło promować rybactwo śródlądowe i jego produkty poprzez szereg działań w ramach tzw. „Szlaku Karpia”. Możliwość taką dała oś IV Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY 2007-2013). W dniu 12 października 2011 roku 12 LGR-ów z terenu południowej Polski zawarło porozumienie na rzecz realizacji wspólnych zadań w ramach współpracy międzyregionalnej, wśród których za najważniejsze należy wymienić:

 • Wizyty studyjne do Węgier i Niemiec celem wykorzystania dobrych praktyk i rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w tamtejszych gospodarstwach rybackich.
 • Cykl szkoleń dla pracowników i członków Zarządu w celu zdobycia wiedzy i umiejętności wykorzystywanych podczas pracy w Lokalnych Grupach Rybackich.
 • Szkolenia dla osób z sektora rybactwa mających na celu pogłębienie wiedzy przydatnej na terenach rybactwa śródlądowego.
 • Opracowanie i wydanie „Strategii Karp 2020” podejmującej analizę problemów rybactwa śródlądowego wraz z diagnozą i strategią rozwoju na kolejne lata.
 • Imprezy promocyjne popularyzujące rybactwo śródlądowe, turystykę, przedsiębiorczość oraz ochronę środowiska.
 • Film promujący rolę gospodarki stawowej w istnieniu obszarów NATURA 2000.
 • Cykl działań w ramach tzw. „Szlaku Karpia” identyfikującego miejsca związane z chowem i hodowlą oraz przetwórstwem tej ryby.

Jednym z podjętych wspólnie zadań w ramach cyklu „Szlak Karpia” jest wydanie map z obszaru 11 LGR-ów w układzie 1 mapa – obszar 1 LGR. Celem działania jest promocja obszarów o rozwiniętej gospodarce stawowej oraz promocja „Szlaku Karpia”. Kolejnym, komplementarnym do map wizualizacyjnym produktem „Szlaku Karpia”, są tablice informacyjne  oznaczające gospodarstwa rybackie, a także punkty sprzedaży ryb, łowiska wędkarskie i lokale gastronomiczne na obszarach grup uczestniczących w projekcie współpracy. Celem LGR-ów uczestniczących w projekcie współpracy jest promocja rybactwa śródlądowego oraz jego produktów, w szczególności karpia. Karp to bowiem smaczna ryba – warto „pozostawać na jego szlaku”.

Kalendarz wydarzeń