Publikacje

Projekt współpracy - Ekomuzeum Doliny Karpia

Materiały promocyjne i informacyjne

Wyprawa odkrywców

Prezentacje z seminarium "Znaczenie produktów lokalnych dla rozwoju regionu na przykładzie Karpia Zatorskiego 20-21.10.2011"

Spotkania informacyjne dla mieszkańców - 01.10.2011-14.12.2011

Szkolenia


Szkolenie dla pracowników biura, Zarządu i Komitetu

Szkolenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z zakresu realizacji projektów w ramach PO RYBY 2007-2013


Raport z badania w zakresie budowania Marki Lokalnej Doliny Karpia


Badanie obiektów o znaczeniu turystycznym, przyrodniczym, kulturowym i historycznym obszaru LGR Dolina Karpia

Badanie obszaru LGR w zakresie możliwości wdrożenia questingu na obszarze LGR Stowarzyszenie Dolina Karpia


Materiały z konferencji:


Wiersze złożone w konkursie poetyckim zorganizowanym w ramach akcji "Karp pozytywnie wpływa na stawy"

Szkoła Podstawowa

I miejsce - Jakub Kozak

II miejsce - Oliwia Kutermak

III miejsce - Barbara Zybek

Wyróżnienia:

Pozostałe

Gimnazjum i Szkoła Średnia

I miejsce - Sebastian Domagała

II miejsce - Alicja Nogala

III miejsce - Patryk Kozioł

Wyróżnienia:

Pozostałe:

Kalendarz wydarzeń