O nas

Lokalna Grupa Rybacka

Stowarzyszenie Dolina Karpia

tel/fax (033) 841 05 84

e-mail: biuro@dolinakarpia.org

Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia działa od 2011 roku.

Jej głównymi celami są:

 1. Rozwój gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby, w tym:
  • Rozwój turystyki, ekoturystyki i turystyki wędkarskiej.
  • Rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku zbytu ryb.
  • Rozwój innych mikroprzedsiębiorstw, szczególnie z miejscami pracy dla osób z sektora rybactwa i kobiet.
 2. Zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowo – historycznych, w tym:
  • Zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych.
  • Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji rybactwa.

Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia opracowała i uchwaliła Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich, określającą kierunki rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. Realizując umowę na Wdrażanie LSROR wspiera mieszkańców w aktywnym korzystaniu ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 4.

Kalendarz wydarzeń