Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Najczęściej zadawane pytania - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Czy w ramach działania "Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa" możliwe jest wybudowanie bądź wyremontowanie pomieszczeń w celu ich wynajmowania?


Czy w ramach działania "Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa" można otrzymać dofinansowanie na operacje polegające na świadczeniu usług skierowanych do lokalnej społeczności, ale także osób spoza terenu Doliny Karpia?

Czy pożyczka z „Mikro Funduszu Pożyczkowego”, która jest oprocentowana i w całości zwrotna jest traktowana jako pomoc finansowa ze środków publicznych?


Czy podatek VAT dla Gminy jest kosztem kwalifikowalnym?


Czy podatek VAT dla organizacji pozarządowych jest kosztem kwalifikowalnym w ramach PO RYBY 2007 – 2013?


Czy nieruchomość wnoszona w formie nakładu rzeczowego musi w wyniku realizacji operacji zmienić swoje przeznaczenie?

Czy beneficjentem w ramach działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne  od rybactwa” może być osoba prowadząca fermę drobiu, która nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?

Czy w ramach PO RYBY 2007 - 2013 zakup samochodu osobowego jest kosztem kwalifikowalnym?

Czy Rada Rodziców może być beneficjentem w ramach PO RYBY 2007 – 2013?


Kiedy wnioskodawca ma obowiązek zatrudnić pracowników?

Czy beneficjent może zawiesić działalność ze względu na jej sezonowy charakter oraz w przypadkach uzasadnionych ekonomicznymi względami?Kalendarz wydarzeń