Karty oceny operacji

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Karta oceny zgodności operacji z LSROR

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGR

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

Karta oceny zgodności operacji z LSROR

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGR

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

Karta oceny zgodności operacji z LSROR

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGR

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

Karta oceny zgodności operacji z LSROR

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGR

Kalendarz wydarzeń