IV PROJEKT WSPÓŁPRACY

Partnerzy:

3 Lokalne Grupy Rybackie z terenu Polski południowej (Stowarzyszenie Dolina Karpia, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” , Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”) w celu wspólnej promocji i rozwoju obszarów zależnych od rybactwa będą współpracować w zakresie realizacji projektu związanego ze stworzeniem na swoich terenach ekomuzeów oraz wdrożeniem mobilnego systemu informacji turystycznej co przyczyni się do powstania sieci produktów turystycznych na obszarach zależnych od rybactwa Polski południowej.

Na terenie każdej Lokalnej Grupy Rybackiej zostanie stworzone ekomuzeum oraz wdrożony mobilny system informacji turystycznej.

Na obszarze działania Stowarzyszenia Dolina Karpia zostanie stworzone jedno ekomuzeum, które będzie skupiało obiekty oraz miejsca z siedmiu gmin Doliny Karpia (Gmina Brzeźnica, Gmina Osiek, Gmina Polanka Wielka, Gmina Przeciszów, Gmina Tomice, Gmina Spytkowice, Gmina Zator).

Ekomuzeum

Ekomuzeum to sieć rozproszonych w terenie obiektów, które tworzą „żywą” kolekcję, obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców.

Istotę ekomuzeów stanowi kolekcja obiektów i miejsc, które decydują o jego charakterze i atrakcyjności, czyli zespół atrakcji rozproszonych w terenie, tj. kościoły, zamki, dworki, kapliczki, charakterystyczna zabudowa, stanowiska miejscowej flory i fauny, punkty widokowe, zjawiska geologiczne oraz wiele innych, w zależności od tego czym może się poszczycić dany obszar. Warunkiem włączenia tych atrakcji do sieci ekomuzelanej jest ich dostępność.

Wyjątkowy charakter regionu jest prezentowany w ekomuzeum jako wypadkowa warunków naturalnych i działalności ludzi, historycznej i współczesnej. Ekomuzeum eksponuje autentyczność miejsca poprzez prezentację zasobów przyrodniczo – kulturowych i działalność mieszkańców, w połączeniu z promocją, edukacją i rozwojem regionu, stwarzając możliwość integrowania ludzi i inicjatyw. Ekomuzeum jest przedsięwzięciem tworzonym oddolnie, w oparciu o lokalną mądrość i organiczną znajomość regionu czerpiącym z miejscowej historii i tradycji zaprezentowanej w sposób żywy i interesujący, godzącym wymogi ochrony dziedzictwa z potrzebami ekonomicznymi mieszkańców.

Etymologicznie termin „ekomuzeum” pochodzi od dwóch greckich słów: oikos, które oznacza „dom” w sensie symbolicznym, rozumiany jako środowisko, a odpowiadający dzisiejszemu pojęciu „mała ojczyzna”, oraz museion, rozumiane jako zbiór rzeczy, kolekcja (od obiektów zainteresowania nauki czy historii cywilizacji). Ich połączenie oznacza wiec zbiór rzeczy materialnych i niematerialnych związanych z miejscem pochodzenia i życia określonej grupy ludzi, czyli muzeum „małej ojczyzny”.

Idea ekomuzeum powstała w połowie XX w., kiedy to okazało się, że dziewiętnastowieczne w swoim charakterze muzeum przestało w zadowalający sposób spełniać swoje funkcje i oddalać się od społeczeństwa. Współcześnie zarysowuje się wyraźna potrzeba nowatorskiego sposobu prezentowania bogactwa przyrodniczego i kulturowego w sposób żywy, uwzględniający teraźniejszość oraz ludzi. Tak powstała koncepcja ekomuzeum jako nowa, alternatywna propozycja tworzenia „żywych”, kompleksowych ekspozycji, prezentowanych przy zastosowaniu niekonwencjonalnych metod. Naprzeciw oczekiwaniom wychodzi również mobilny system informacji turystycznej dla ekomuzeum, który stanowi połączenie informacji zwykle dostępnych w tradycyjnych drukowanych przewodnikach, katalogach oraz mapach, ale w sposób umożliwiający wykorzystanie nowych technologii: geolokalizację GPS, łatwe wyszukiwanie obiektów, aktualizacja informacji online, poręczność.


Regulamin funkcjonowania Ekomuzeum Doliny Karpia

Program rozwoju Ekomuzeum Doliny Karpia

Sieć Ekomuzeów - programy rozwoju

Cele tworzenia ekomuzeów:

 • ochrona zasobów naturalnych i kulturowych;
 • odkrywanie i inwentaryzacja miejscowego dziedzictwa,
 • zaangażowanie lokalnej społeczności i wzmacnianie lokalnej tożsamości,
 • rozwój lokalnej turystyki,
 • promocja lokalnych wytworów.

Aby pełnić zakładane funkcje, ekomuzeum musi zawierać w swojej strukturze piec podstawowych elementów:

1. Każde ekomuzeum musi posiadać ośrodek, odpowiedzialny za koordynacje, rozwój, promocję, budowanie produktu turystycznego, a także prowadzenie działalności wydawniczej, dokumentacyjnej i informacyjnej.

2. Istotę ekomuzeum stanowi kolekcja obiektów i miejsc, które decydują o jego charakterze i atrakcyjności, czyli zespół atrakcji rozproszonych w terenie. Do tej grupy zaliczają sie kościoły, zamki, dworki, kapliczki, charakterystyczna zabudowa, stanowiska miejscowej flory i fauny, punkty widokowe, zjawiska geologiczne i wiele innych, w zależności od tego, czym może sie poszczycić dany obszar.

3. Ponieważ, zgodnie z definicja, ekomuzeum promuje „żywą” prezentacje dziedzictwa, niezmiernie ważnym elementem są interaktywne warsztaty i pokazy, w czasie których miejscowi rzemieślnicy i twórcy demonstrują proces produkcyjny i twórczy.

4. Ponieważ poszczególne obiekty znajdują sie niekiedy w znacznym oddaleniu od siebie, dla zapewnienia sprawnej komunikacji miedzy nimi tworzy sie sieć oznakowanych ścieżek i szlaków. Ekomuzea promują niezmotoryzowane formy transportu, w związku z czym preferowane są trasy piesze, rowerowe, konne, kajakowe i in.

5. Dla uatrakcyjnienia oferty ekomuzeum, ale także w celu zapoznania turystów na żywo z lokalnymi zwyczajami i tradycjami, organizowane są cykliczne i okazjonalne imprezy. Często tworzy sie kalendarz imprez, aby zainteresowani mogli zaplanować wizytę podczas interesującego ich wydarzenia.


Mobilny system informacji turystycznej dla ekomuzeum

Sposób działania aplikacji:

Aplikacja obejmuje swym zasięgiem teren objęty obszarem ekomuzeum. Miejsca z nim związane oraz inne atrakcje turystyczne będą oznaczone na mapie odpowiednimi ikonami. Obiekty te listują się odpowiednio od odległości względem użytkownika, którego pozycja zlokalizowana jest dzięki modułowi GPS telefonu. Równocześnie aplikacja może posiadać moduł „trasy”, w ramach którego wyświetlane są ciekawe trasy oraz szlaki z terenu ekomuzeum. Aplikacja działa również w trybie offline. Jedynie aktualizacje są ściągane w trybie online, a także online odbywa się dociąganie dalszych niepobranych wcześniej fragmentów mapy.

Aplikacja zawiera:

 • mapę OSM wykorzystująca GPS,
 • przewodnik po ciekawych miejscach w regionie w obrębie ekomuzeum,
 • funkcję „trasy” (do 10 tras).

Podstawowym założeniem projektu jest działanie systemu „tu i teraz”, który pozwala  użytkownikowi odnalezienie interesującej go atrakcji regionu w danej chwili i w danym miejscu.

Na mapie znajduje się ikonka przedstawiająca „ludzika” – lokalizacja użytkownika zgodnie z GPS. Można również ręcznie przesunąć ikonkę i tym samym wirtualnie zmienić miejsce pobytu, by wyszukać atrakcje w innej okolicy. Aplikacja pokazuje obiekty związane z ekomuzeum położone najbliżej użytkownika. Są one segregowane według odległości od użytkownika. Najbliższe pojawiają się na górze listy, kolejnych szuka się w dalszej jej części.

APLIKACJA MOBILNA DO POBRANIA:

android.png

ios.png

Dla każdej z LGR zostaną wdrożone:

 • dwa systemy (Android oraz IOS) od 50 do 100 obiektów należących do ekomuzeum,
 • strona mobilna,
 • moduł „Trasy” (do 10 tras).

STRONY WWW:

ekomuzeum.pngzabi_kraj_logo_n1.jpggk_logo.jpg

Obiekty wchodzące w skład Ekomuzeum Doliny Karpia:

Spośród inwentaryzowanych miejsc i obiektów wybrano 44 obiekty / miejsca i oferty, które będą tworzyły Ekomuzeum Doliny Karpia. Przy wyborze kierowano się następującymi kryteriami: 1) związek z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowo-historycznym, 2) dostępność, 3) możliwość doświadczenia czegoś więcej niż tylko oglądanie – np. spotkanie z twórcą, możliwość wzięcia udziału w warsztatach lub zajęciach edukacyjnych.

1. Ośrodek Hodowli Zarodowej

1_ohz.jpg

2.  Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku

2_gminne_centrum_kultury_czytelnictwa_i_sportu_w_osieku.jpg


3. Pasieka „Na Bąbaczówce”, Tadeusz Bąbacz

3_pasieka_na_babaczowce.jpg

4. Izba Regionalna Doliny Karpia

4_izba_regionalna_doliny_karpia.jpg

5. Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej

5_gminne_centrum_kultury_w_polance_wielkiej.jpg

6. Pracownia artystyczna – Galeria Sztuki "U Kasi”

6_pracownia_artystyczna_galeria_sztuki_u_kasi.jpg

7. Gospodarstwo rybackie, Krzysztof Kuwik

7_gospodarstwo_rybackie_krzysztof_kuwik.jpg

8. Regionalny Ogród Sensoryczny (ROS) "Salutis"

8_regionalny_ogrod_sensoryczny.jpg
9. Pasieka nad Wisłą, Zygmunt Kurzak

9_pasieka_nad_wisla_zygmunt_kurzak.jpg
10.  Warsztaty i wycieczki przyrodnicze z Towarzystwem na rzecz Ziemi

10_warsztaty_i_wycieczki_przyrodnicze_z_tznz.jpg

11. Wikliniarstwo, Andrzej Żwawa

11_wikliniarstwo_andrzej_zwawa.jpg

12.  Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki

12_rok_zator.jpg


13.    Edukacyjne Gospodarstwo Agroturystyczne „Dworek Młynarza”

13_dworek_mlynarza_i_mlynarstwo_witold_sopicki.jpg

14. Izba Regionalna Ziemi Zatorskiej i Doliny Karpia

14_izba_regionalna_ziemi_zatorskiej_i_doliny_karpia.jpg

15.  Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze

15_rzd_w_zatorze.jpg
16.  Łowisko „Podolsze”

16_lowisko_podolsze.jpg
17.  „Galeria Sztuki Bałysówka Mira Sabatowicz”

17_galeria_sztuki_balysowka_mira_sabatowicz.jpg

18. kajaki-na-skawie.pl

18_kajakinaskawie.jpg

19. Gospodarstwo Agroturystyczne „Ostoja w Dolinie Karpia”

19_gospodarstwo_agroturystyczne_ostoja_w_dolinie_karpia.jpg

20. Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach

20_ok_tomice.jpg

19.  Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia Grudki”

21_gospodarstwo_agroturystyczne_stajnia_grudki.jpg

22.  "Wiklinex", Teresa Tyrała

22_wiklinex_teresa_tyrala.jpg

23. Piekarnia „Maja”, Kazimierz i Tomasz Stańczyk

23_piekarnia_maja_kazimierz_i_tomasz_stanczyk.jpg

24. „Farfurka” – Pracownia ceramiczno-garncarska, Renata Skorczyńska

24_farfurka.jpg

25. Izba Regionalna przy parafii Św. Mikołaja w Witanowicach

25_izba_regionalna_przy_parafii_sw_mikolaja_w_witanowicach.jpg

25. Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Rozstajach” i „Zwierzyniec”

26_gospodarstwo_agroturystyczna_na_rozstajach_i_zwierzyniec.jpg
26.  Pałac w Ryczowie

27_palac_w_ryczowie.jpg 
27.  Izba Regionalna w Ryczowie
28_izba_regionalna_w_ryczowie.jpg
29.  Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany

29_miedzyszkolny_klub_kajakowy_laczany.jpg
30. Bunkry, okopy i linia obronna oraz obóz pracy Baudienst

30_bunkry_okopy_i_linia_obronna_oraz_oboz_pracy_baudienst.jpg

31. „Dworek Na Winnicy”

31_dworek_na_winnicy.jpg

32.  Gospodarstwo pasieczne „Pasieka u Wojtka”

32_gospodarstwo_pasieczne_pasieka_u_wojtka.jpg
33.  Gospodarstwo ogrodniczo-sadownicze Dudek-Sad

33_gospodarstwo_ogrodniczosadownicze_dudeksad.jpg

34.  Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

34_centrum_kultury_i_promocji_w_brzeznicy_n1.jpg

35. Warsztaty Stowarzyszenia „Nowoczesna Gospodyni”

35_warsztaty_stowarzyszenia_nowoczesna_gospodyni.jpg
36.  Wycieczki galarem

36_wycieczki_galarem.jpg
37.  „Spiżarnia Doliny Karpia”

37_spizarnia_doliny_karpia.jpg

38. Pracownia Twórcza BĘ202

38_pracownia_tworcza_be202.jpg

39. Łowisko "Pod Dębem"

39_lowisko_pod_debem.jpg

40. Galeria Stowarzyszenie  Artyści Doliny Karpia Art Do Ka

40_galeria_stowarzyszenia_artysci_doliny_karpia_art_do_ka.jpg


Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do Ekomuzeum Doliny Karpia zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz wypełnienia deklaracji przystąpienia do Ekomuzeum Doliny Karpia.

Kalendarz wydarzeń