III PROJEKT WSPÓŁPRACY

Partnerzy:

Celem projektu jest współpraca pomiędzy mieszkańcami, członkami i pracownikami lokalnych grup rybackich poprzez wymianę informacji i doświadczeń, zdobywanie wiedzy, promocję i rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Projekt obejmuje szereg działań, w tym:

  • Czterodniową wizytę studyjną na Litwę, której uczestnicy mogą zapoznać się z problemami gospodarki stawowej i uwarunkowanymi okolicznościami związanymi z gospodarką rynkową na Litwie, poznać osoby związane z rybactwem na Litwie umożliwiające przyszłe kontakty, w tym gospodarcze, spotkać się z przedstawicielami FLAG na Litwie oraz lokalnymi władzami obszarów zależnych od rybactwa oraz zwiedzić miejsca o szczególnych walorach turystycznych Litwy.
  • Szkolenie dla rybaków pn. „Bezpieczeństwo ryb jako produktu spożywczego”, którego celem jest przedstawienie wymogów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ryb i produktów przetworzonych z ryb wprowadzanych do obrotu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób planujących uruchomienie działalności przetwórczej. Program szkolenia obejmuje ponadto analizę czynników wpływających na jakość produkcji karpia żywego jak i wyrobów przetworzonych z ryb oraz omówienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktów przy uruchamianiu działalności przetwórczej i wprowadzaniu gotowych wyrobów na rynek.
  • Uczestnictwo w cyklu wydarzeń „Brzeszcze na Szlaku Karpia”, imprezie promocyjnej w Gminie Porąbka, Święcie Karpia w Kaniowie, Dniach Rybactwa w Skoczowie, podczas których Stowarzyszenie Dolina Karpia posiada swoje stoisko z gadżetami oraz materiałami informacyjno - promocyjnymi.
  • Organizację "Święta Rybaka", podczas którego miejscowi rybacy oraz lokalni rękodzielnicy mogą zaprezentować swoje produkty. Mieszkańcy pobliskich okolic, niezwiązani z rybactwem, mogą poszerzyć swoją wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności na warsztatach oraz pokazach, takich ja np. wystawa sprzętu rybackiego czy wystawa ryb hodowlanych, jak również plenerowych warsztatach rękodzieła artystycznego. Organizowana jest ponadto degustacjia potraw z Doliny Karpia oraz turnieju sprawnościowego, a także biesiady muzycznej. Dla miłośników wędkowania przewidziano również zawody wędkarskie.
  • Stworzenie 2 Parków Nordic Walking w Dolinie Karpia. Każdy park objemuje 3-5 certyfikowanych, wytyczonych i oznakowanych tras do uprawiania Nordic Walking o łącznej długości ok. 30 km.

     

Kalendarz wydarzeń