Dokumenty

Dokumenty LGR:

Regulamin Komitetu

Regulamin biura Lokalnej Grupy Rybackiej

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich

Ewaluacja własna Lokalnej Grupy Rybackiej SDK - sierpień 2011r. - czerwiec 2012r.

Ewaluacja własna Lokalnej Grupy Rybackiej SDK - sierpień 2011r. - grudzień 2012r.

Ewaluacja własna Lokalnej Grupy Rybackiej SDK - styczeń 2013r. - grudzień 2013r.

Ewaluacja zewnętrzna Lokalnej Grupy Rybackiej SDK

Sprawozdanie z wizyty studyjnej do Niemiec 27-29.09.2012 r.

Sprawozdanie z wizyty studyjnej na Litwie 20-15.05.2013 r.

Protokoły z posiedzeń Komitetu:
Protokół z dnia 19.06.2013r. (kontynuacja 20.06.2013r., 24.06.2013r.)

Protokół z dnia 08.07.2013r.

Protokół z dnia 09.07.2013r.

Protokół z dnia 23.10.2013r.

Protokół z dnia 05.11.2013r. (kontynuacja 06.11.2013r.)

Protokół z dnia 19.11.2013r.

Protokół z dnia 18.02.2014r.

Protokół z dnia 27.02.2014r.

Protokół z dnia 26-27.03.2014r.

Protokół z dnia 9.04.2014r.

Dokumenty PO RYBY:

Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2009 - publikacja 2.12.2011


Wzory wniosków dla beneficjentów:

Wniosek o dofinansowanie - pdf

Wniosek o dofinansowanie - wersja do edycji

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Uproszczony plan biznesowy operacji - pdf

Uproszczony plan biznesowy operacji - wersja do edycji

Studium wykonalności - pdf

Studium wykonalności - wersja do edycji

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

Odwołanie od wyników oceny - wersja do edycji

Oświadczenie o monitoringu - pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pdfKalendarz wydarzeń