Listy ocenionych operacji w ramach PO RYBY 2007 - 2013 Dodano: 31-03-2014 / 15:01:01

Listy ocenionych operacji w ramach PO RYBY 2007 - 2013

Komitet Stowarzyszenia Dolina Karpia w dniu 27.03.2014 r. dokonał oceny operacji w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" w naborze trwającym od 17 lutego 2014 r. do 19 marca 2014 r.

Poniżej przedstawiamy listy ocenionych operacji w ramach poszczególnych działań:

Przypominamy, że każdemu Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od oceny Komitetu. Odwołania należy składać w biurze LGR (Zator, ul. Rynek 2) w terminie do 7 kwietnia 2014 r, do godziny 17:00.


<article class="blog_post">

Formularz odwołania.

</article>