Listy ocenionych operacji w ramach PO RYBY 2007-2013 Dodano: 08-11-2013 / 15:10:10

Listy ocenionych operacji w ramach PO RYBY 2007-2013
Komitet Stowarzyszenia Dolina Karpia w dniu 06.11.2013 r. dokonał oceny operacji w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" w naborze trwającym od 16 września 2013 r. do 18 października 2013 r. Poniżej przedstawiamy listy ocenionych operacji w ramach poszczególnych działań:

Przypominamy, że każdemu Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od oceny Komitetu. Odwołania należy składać w biurze LGR (Zator, ul. Rynek 5) w terminie do 15 listopada 2013 r, do godziny 17:00.

Formularz odwołania.