Listy ocenionych operacji w ramach PO RYBY 2007-2013 Dodano: 15-03-2013 / 15:02:02

Listy ocenionych operacji w ramach PO RYBY 2007-2013

Komitet Stowarzyszenia Dolina Karpia w dniu 12.03.2013 r. dokonał oceny operacji w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" w naborze trwającym od 04 lutego 2013 r. do 06 marca 2013 r. Poniżej przedstawiamy listy ocenionych operacji w ramach poszczególnych działań:Przypominamy, że każdemu Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od oceny Komitetu. Odwołania należy składać w biurze LGR (Zator, ul. Rynek 5) w terminie do 22 marca 2013 r, do godziny 17:00.


Formularz odwołania.