Nabór wniosków 17.02.2014 - 19.03.2014 Dodano: 25-02-2014 / 14:18:18

Nabór wniosków 17.02.2014 - 19.03.2014
0001.jpg

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie - wersja do edycji

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Uproszczony plan biznesowy

Uproszczony plan biznesowy - wersja do edycji

Harmonogram działań

Harmonogram działań - wersja do edycji

Kryteria oceny operacji - „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”

Kryteria oceny operacji - „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”

Kryteria oceny operacji - „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa"

Kryteria oceny operacji - „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”

Zakres operacji w ramach poszczególnych celów LSROR

Przykłady operacji w ramach poszczególnych celów LSROR

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich