Nabór wniosków 16.09.2013 - 18.10.2013 Dodano: 12-08-2013 / 11:26:26

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na: 

•    „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
•    „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,
•    „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,
•    „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

1.    Termin składania wniosków: 16 września 2013 r. – 18 października 2013 r.

2.    Miejsce składania wniosków:                                                                                                              
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 5, w godzinach  od 9.00 do 17.00.


3.    Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:                                                                                 
Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych następujących instytucji: Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia www.gruparybacka.dolinakarpia.org w zakładce Nabory,  Samorządu Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl/poryby
w zakładce Nabory aktualne.

4.    Limity dostępnych środków finansowych :
•    Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  - 719 150,07 zł, w tym:
- sektor publiczny – 602 122,58 zł
- sektor gospodarczy i społeczny –  117 027,49 zł
•    Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem –  3 690,67 zł w tym:
- sektor publiczny – 0,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny –  3 690,67 zł
•    Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa –
471 302,01 zł, w tym:

- sektor publiczny – 0,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 471 302,01 zł
•    Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 172 744,95 zł, w tym:
- sektor publiczny – 83 842,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 88 902,95 zł

5.    Dodatkowe informacje:                                                                                                                         
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz pod numerem tel. 33/841 18 87

Ogłoszenie o naborze

Wniosek o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie - wersja do edycji

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Studium wykonalności

Studium wykonalności - wersja do edycji

Uproszczony plan biznesowy
Uproszczony plan biznesowy - wersja do edycji

Harmonogram działań
Harmonogram działań - wersja do edycji

Kryteria oceny operacji - „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”

Kryteria oceny operacji - „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”

Kryteria oceny operacji - „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”

Kryteria oceny operacji - „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”

Zakres operacji w ramach poszczególnych celów LSROR

Przykłady operacji w ramach poszczególnych celów LSROR

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich