Ogłoszenia o naborach - Wpisy z miesiącaMaj 2012

Nabór wniosków 18.06.2012 r. - 20.07.2012 r. Dodano: 14-05-2012 | 09:23:23

Lokalna Grupa Rybacka ogłsza nabór wniosków w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" dla operacji polegających na:

 „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,

  „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,

    „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,

    „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

» Czytaj więcej

« poprzednia 1 następna »