Nabór wniosków 18.06.2012 r. - 20.07.2012 r. Dodano: 14-05-2012 / 09:23:23

Zarząd Województwa Małopolskiego

 

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na:

    „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,

    „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,

    „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,

    „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

 

 osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

 

1.       Termin składania wniosków: 18 czerwca 2012 r. – 20 lipca 2012 r.

 

2.       Miejsce składania wniosków:                                                                                                                  

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 2.

 

3.       Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:                                                                                   

 

Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych następujących instytucji: Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia www.dolinakarpia.org w zakładce Nabory,  Samorządu Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl/poryby w zakładce Nabory aktualne.

 

4.       Limity dostępnych środków finansowych :

 

    Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  - 2 500 000,00, w tym:

 

- sektor publiczny – 1 500 000,00 zł

 

- sektor gospodarczy i społeczny – 1 000 000,00 zł

 

    Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – 600 000,00 zł, w tym:

 

- sektor publiczny – 0,00 zł

 

- sektor gospodarczy i społeczny – 600 000,00 zł

 

    Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – 1 300 000,00 zł, w tym:

 

- sektor publiczny – 0,00 zł

 

- sektor gospodarczy i społeczny – 1 300 000,00 zł

 

    Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 500 000,00 zł, w tym:

 

- sektor publiczny – 250 000,00 zł

 

- sektor gospodarczy i społeczny – 250 000,00 zł

 

5.       Dodatkowe informacje:                                                                                                                            

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz pod numerem tel. 33/841 18 87

 

Dokumenty do pobrania:

 

    Ogłoszenie o naborze

    Wniosek o dofinansowanie

    Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

    Studium wykonalności

    Uproszczony Plan Biznesowy

    Harmonogram działań

    Kryteria oceny operacji - „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”

    Kryteria oceny operacji - „Restrukturyzacjia lub reorientacjia działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym     sektorem”

    Kryteria oceny operacji – „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”

    Kryteria oceny operacji - „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”

    Zakres operacji w ramach poszczególnych celów LSROR

     Przykłady operacji w ramach poszczególnych celów LSROR

    Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich