Nabór wniosków 12.12.2011 r. - 27.01.2012 r. Dodano: 28-11-2011 / 15:12:12

Zarząd Województwa Małopolskiego

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na: 

  • „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
  • „Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,
  • „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,
  • „Ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej”.

 osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

1.       Termin składania wniosków: 12 grudnia 2011 r. – 27 stycznia 2012 r.

2.       Miejsce składania wniosków:                                                                                                                   

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 2.

3.       Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:                                                                                    

Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych następujących instytucji: Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia www.dolinakarpia.org w zakładce Nabory,  Samorządu Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl/poryby w zakładce Nabory aktualne.

4.       Limity dostępnych środków finansowych :

  • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  - 2 924 948,63 zł, w tym:

- sektor publiczny – 1 927 807,05 zł

- sektor gospodarczy i społeczny – 997 141,58 zł

  • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – 797 713,26 zł, w tym:

- sektor publiczny – 0,00 zł

- sektor gospodarczy i społeczny – 797 713,26 zł

  • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa1 462 474,32 zł, w tym:

- sektor publiczny – 0,00 zł

- sektor gospodarczy i społeczny – 1 462 474,32 zł

  • Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej664 761,06 zł, w tym:

- sektor publiczny – 332 380,53 zł

- sektor gospodarczy i społeczny – 332 380,53 zł

5.       Dodatkowe informacje:                                                                                                                            

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz pod numerem tel. 33/841 18 87


Dokumenty do pobrania: