Ogłoszenia o naborach

Nabór wniosków 17.02.2014 - 19.03.2014

Nabór wniosków 17.02.2014 - 19.03.2014 Dodano: 25-02-2014 | 14:18:18

Zarząd Województwa Małopolskiego

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”

» Czytaj więcej

Nabór wniosków 13.01.2014 - 14.02.2014 Dodano: 13-12-2013 | 09:09:09

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na: 


•  „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
• „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,
• „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

» Czytaj więcej

Nabór wniosków 16.09.2013 - 18.10.2013 Dodano: 12-08-2013 | 11:26:26

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na: 


•    „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
•    „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,
•    „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,
•    „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

» Czytaj więcej

Nabór wniosków 15.05.2013 r. - 14.06.2013 r. Dodano: 15-04-2013 | 08:47:47

Zarząd Województwa Małopolskiego

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na:

 • „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
 • „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,
 • „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,
 • „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

 osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

» Czytaj więcej

Nabór wniosków 04.02.2013 r. - 06.03.2013 r. Dodano: 02-01-2013 | 09:08:08

Zarząd Województwa Małopolskiego

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na:

 • „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
 • „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,
 • „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,
 • „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

 osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

» Czytaj więcej

Nabór wniosków 15.10.2012 r. - 16.11.2012 r. Dodano: 09-09-2012 | 09:20:20

Zarząd Województwa Małopolskiego

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na:

 • „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
 • „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,
 • „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,
 • „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

» Czytaj więcej

Nabór wniosków 18.06.2012 r. - 20.07.2012 r. Dodano: 14-05-2012 | 09:23:23

Lokalna Grupa Rybacka ogłsza nabór wniosków w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" dla operacji polegających na:

 „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,

  „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,

    „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,

    „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

» Czytaj więcej

Nabór wniosków 12.12.2011 r. - 27.01.2012 r. Dodano: 28-11-2011 | 15:12:12

Lokalna Grupa Rybacka ogłsza nabór wniosków w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" dla operacji polegających na:

 • „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
 • „Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,
 • „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,
 • „Ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej”.

» Czytaj więcej

« poprzednia 1 następna »