Obowiązkowe sprawozdania rybaków Dodano: 05-02-2015 / 12:29:29

Obowiązkowe sprawozdania rybaków

Niniejszym przypominamy o zobowiązaniach podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorze akwakultury do wypełniania oraz przesyłania do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdań statystycznych RRW-22 i RRW-23.


Niezależnie od prawnego obowiązku Stowarzyszenie zwraca uwagę, że dane ze sprawozdań zostaną wykorzystane do obliczenia rybackości obszaru. Wykazanie określonej wartości „wskaźnika rybackości” będzie wymagalne do uzyskania przez Stowarzyszenie statusu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania (RLGD) i wdrażania na obszarze programu RYBACTWO i MORZE 2014-2020.

W załączeniu pismo MRiRW oraz aktualny druk RRW-22, który należy złożyć
do 16 marca 2015 r.


Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Formularz sprawozdania RRW-22