Ekomuzeum Doliny Karpia - spotkanie 16.12.2014 Dodano: 09-12-2014 / 08:20:20

Ekomuzeum Doliny Karpia - spotkanie 16.12.2014

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Dolina Karpia, działając jako Lokalna Grupa Rybacka, wspólnie ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Rybacką „Dorzecze Soły
i Wieprzówki” oraz Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Rybacką „Żabi Kraj” realizuje projekt współpracy dotyczący stworzenia ekomuzeów wraz z wdrożeniem mobilnych systemów informacji turystycznej.

W związku z zakończeniem prac związanych z powstaniem Ekomuzeum Doliny Karpia i złożeniem przez Państwa deklaracji przystąpienia do niego serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16.12.2014 r. o godz. 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 2). Na spotkaniu podsumujemy cykl działań związanych z tworzeniem koncepcji powstania ekomuzeum, a także jej późniejszej realizacji. Przedstawimy Państwu materiały promujące ekomuzeum Doliny Karpia, tj. tablice informacyjne, tabliczki ceramiczne, aplikację mobilną, ulotki oraz stronę internetową. Przekażemy wszystkim uczestnikom ekomuzeum tablice informacyjne oraz tabliczki ceramiczne, które zobowiązali się Państwo umieść na własnym obiekcie oraz materiały promocyjne w postaci ulotek. Jednym z punktów spotkania będzie przyjęcie nowych członków ekomuzeum (zgodnie z § 3 Regulaminu funkcjonowania Ekomuzeum Doliny Karpia).

Dla uczestników spotkania przewidziany jest poczęstunek. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 12 grudnia 2014 roku (piątek) do godziny 15:00.

Osoby, które są Członkami Stowarzyszenia Dolina Karpia zapraszamy na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się tego samego dnia o godz. 17:00.

Projekt współpracy realizowany jest w ramach środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” na rok 2014 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007 – 2013”.