Zapraszamy na szkolenie pt. "Tworzenie ekomuzeum" Dodano: 06-03-2014 / 16:10:10

Zapraszamy na szkolenie pt. "Tworzenie ekomuzeum"

Stowarzyszenie Dolina Karpia działając jako Lokalna Grupa Rybacka serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na 2-dniowe szkolenie warsztatowe...

Projekt jest realizowany w ramach środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” na rok 2014 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007 – 2013”.

Ekomuzeum to sieć rozproszonych w terenie obiektów, które tworzą „żywą” kolekcję, obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Istotę ekomuzeów stanowi kolekcja obiektów i miejsc, które decydują o jego charakterze i atrakcyjności, czyli zespół atrakcji rozproszonych
w terenie, tj. kościoły, zamki, dworki, kapliczki, charakterystyczna zabudowa, stanowiska miejscowej flory i fauny, punkty widokowe, zjawiska geologiczne oraz wiele innych, w zależności od tego czym może się poszczycić dany obszar. Warunkiem włączenia tych atrakcji do sieci ekomuzelanej jest ich dostępność.

Na obszarze działania Stowarzyszenia Dolina Karpia zostanie stworzone jedno ekomuzeum, które będzie skupiało miejsca, szlaki i wydarzenia z siedmiu gmin Doliny Karpia (Gmina Brzeźnica, Gmina Osiek, Gmina Polanka Wielka, Gmina Przeciszów, Gmina Tomice, Gmina Spytkowice, Gmina Zator).

Mobilny system informacji turystycznej dla ekomuzeum stanowi połączenie informacji zwykle dostępnych w tradycyjnych drukowanych przewodnikach, katalogach oraz mapach, ale w sposób umożliwiający wykorzystanie nowych technologii: geolokalizację GPS, łatwe wyszukiwanie obiektów oraz aktualizację informacji online.

W nawiązaniu do powyższego serdecznie zapraszamy na 2-dniowe szkolenie warsztatowe, które odbędzie się w dniach 24.03.2014 – 25.03.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 2). Na spotkaniu omówione zostaną zasady tworzenia ekomuzeów wraz
z harmonogramem realizacji, przeprowadzona zostanie wstępna identyfikacja partnerów oraz ukazany zostanie harmonogram prac nad tworzeniem ekomuzeum Doliny Karpia mobilnego systemu informacji turystycznej dla ekomuzeum.

Uznaliśmy, iż stworzenie takiego produktu turystycznego jakim jest ekomuzeum Doliny Karpia nie może się odbyć bez zaangażowania osób świadomych lokalnych wartości, pełnych entuzjazmu i pasji. Jak również nie obędzie się bez partnerskiej współpracy, ponieważ jest ona niezbędna do stworzenia sieci „eksponatów”, rozrzuconych po mniejszym lub większym terenie.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie ma być wdrożone wspólnie z dwoma innymi Lokalnymi Grupami Rybackimi tj. Lokalną Grupą Rybacką „Żabi Kraj” oraz Lokalną Grupą Rybacką „Dorzecze Soły i Wieprzówki”.


Program szkolenia