Listy ocenionych operacji w ramach PO RYBY 2007 - 2013 Dodano: 19-02-2014 / 12:07:07

Listy ocenionych operacji w ramach PO RYBY 2007 - 2013

Komitet Stowarzyszenia Dolina Karpia w dniu 18.02.2014 r. dokonał oceny operacji w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" w naborze trwającym od 13 stycznia 2014 r. do 14 lutego 2014 r. Poniżej przedstawiamy listy ocenionych operacji w ramach poszczególnych działań:

Przypominamy, że każdemu Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od oceny Komitetu. Odwołania należy składać w biurze LGR (Zator, ul. Rynek 2) w terminie do 26 lutego 2014 r, do godziny 17:00.

Formularz odwołania.