Zakończenie naboru wniosków w ramach PO RYBY 2007-2013 Dodano: 17-02-2014 / 13:58:58

Zakończenie naboru wniosków w ramach PO RYBY 2007-2013

14 lutego 2014 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Do biura LGR Stowarzyszenie Dolina Karpia wpłynęły łącznie 2 wnioski:

  • „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – sektor publiczny – 1 wniosek na kwotę dofinansowania – 557 043,38 zł (limit środków – 557 043,39 zł);
  •  „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” – sektor gospodarczy i społeczny – 1 wniosek na łączną kwotę dofinansowania  150 020,00 zł (limit środków – 150 020,00 zł).

Dziękujemy za zainteresowanie naborem i zapraszamy do składania wniosków w następnych konkursach.