Projekt "Nowe możliwości" Dodano: 07-02-2014 / 13:42:42

Projekt "Nowe możliwości"

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w Oświęcimiu uprzejmie informuje, iż w związku z brakiem wystarczającej ilości zgłoszeń do projektu "Nowe Możliwości" TYP 1 (dotacje w wysokości do 40 000 zł, szkolenia, staże) termin naboru dokumentów rekrutacyjnych zostaje przedłużony do 12.02.2014 r. do godziny 16:00.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

osoby fizyczne zwolnione do 6 m-cy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zagrożone lub przewidziane do zwolnienia z przyczyn dot. zakładu pracy, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim oraz wadowickim zainteresowane:

a) uzyskaniem dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 40 000 złotych) - Dotacja zostanie przyznana 30 uczestnikom projektu. Uczestnicy projektu, którzy otrzymają środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, otrzymają również pomoc kapitałową w formie comiesięcznego wsparcia w wysokości nie większej niż 800 złotych/firmę oraz nieodpłatną specjalistyczną pomoc doradczą w wysokości 6 godzin na firmę.

b) odbyciem szkolenia/kursu zmieniającego kwalifikacje, odbyciem stażu/praktyki zawodowej - Jeden BO może skorzystać z więcej niż 1 szkolenia za kwotę ok. 3 000 zł; Uczestnikom szkoleń przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku lub dodatek szkoleniowy przysługujący uczestnikom szkoleń/kursów będących pracownikami, w wysokości nie przekraczającej 4 zł brutto za 1 godzinę uczestnictwa w szkoleniu/kursie.

Ponadto w projekcie Nowe możliwości trwa rekrutacja dla:

-        pracowników oddelegowanych przez pracodawców (przedsiębiorców posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze ww. powiatów) przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz dla osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) zainteresowanych odbyciem szkoleń/kursów przekwalifikowujących oraz doradztwa w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych.

-        przedsiębiorców i ich pracowników (w tym również jednoosobowych działalności gospodarczych) projekt zakłada szkolenia przekwalifikowujące i/lub doradztwo wspomagające przeprowadzenie procesu zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Biuro projektu:

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim
tel. 33 844 73 44, fax: 33 844 73 45
e-mail: biuro@nowemozliwosci.eu
www.nowemozliwosci.eu


Plakat projektu