Aktualności - Wpisy z miesiącaStyczeń 2013

Spotkania informacyjne w ramach PO RYBY 2007 - 2013

Spotkania informacyjne w ramach PO RYBY 2007 - 2013 Dodano: 09-01-2013 | 14:22:22

Stowarzyszenie Dolina Karpia działając jako Lokalna Grupa Rybacka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Doliny Karpia, przedstawicieli gmin, instytucji kultury, kościołów, organizacji pozarządowych, firm znajdujących się na tym obszarze, a także osoby pragnące założyć własną działalność gospodarczą do wzięcia udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych.

» Czytaj więcej

Quest - Stawy, ludzie, ptaki

Quest - Stawy, ludzie, ptaki Dodano: 07-01-2013 | 12:55:55

"Przyjacielu porusz głową,
Bo na końcu skarb gdzieś czeka.
Poznasz trasę rowerową,
Zacznij zaraz i nie zwlekaj."

Tymi słowami rozpoczyna się niezwykła wyprawa odkrywców - quest "Stawy, ludzie, ptaki".

» Czytaj więcej

Zapraszamy!

Zapraszamy! Dodano: 04-01-2013 | 13:25:25

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zaprasza na spotkanie promujące publikacje Stowarzyszenia Dolina Karpia powstałe w ramach PO RYBY 2007 - 2013, które odbędzie się 18 stycznia 2013r. o godzinie 14.00
w Ośrodku Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa
w Tomicach.

» Czytaj więcej

"Dobrostan ryb i wymogi środowiskowe na stawach karpiowych"

"Dobrostan ryb i wymogi środowiskowe na stawach karpiowych" Dodano: 03-01-2013 | 09:03:03

Towarzystwo Promocji Ryb serdecznie zaprasza na III Kursokonferencję pt.: „Dobrostan ryb i wymogi środowiskowe na stawach karpiowych”. Warsztatowe szkolenie odbędzie się w dniach 16 – 18 stycznia 2013 roku w HOTELU QUBUS PRESTIGE w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13.» Czytaj więcej

Szkolenia Polskiego Towarzystwa Rybackiego

Szkolenia Polskiego Towarzystwa Rybackiego Dodano: 02-01-2013 | 15:10:10

Polskie Towarzystwo Rybackie przygotowało już harmonogram szkoleń organizowanych w 2013 roku. Pierwszym z nich jest cykl pod tytułem „Stan rybactwa śródlądowego w Polsce”, który potrwa do 2015 roku. W jego trakcie uczestnicy zapoznają się z bieżącymi zmianami zachodzącymi w rybactwie i akwakulturze. Te szkolenia odbywać się będą w oddziałach Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

» Czytaj więcej

Nowy kwestionariusz  RRW-22

Nowy kwestionariusz RRW-22 Dodano: 02-01-2013 | 15:06:06

Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Rybactwa Śródladowego znajdują się do ściągnięcia nowe, zmienione nieznacznie w stosunku do poprzedniej wersji wzory kwestionariusza RRW-22. Termin składania sprawozdań upływa 15 marca 2013 r.

» Czytaj więcej

I Debata Pana Karpia - rynek karpia w przyszłości

I Debata Pana Karpia - rynek karpia w przyszłości Dodano: 02-01-2013 | 14:59:59

Odpowiadając na bardzo ożywioną dyskusję na naszym forum internetowym na temat przyszłości i kształtu rynku karpia w najbliższej przyszłości. Zarząd Pana Karpia postanowił w najbliższym czasie zorganizować otwartą debatę na ten temat. Mogą w niej wziąć udział wszyscy, którzy wiążą swą przyszłość z rynkiem karpia w Polsce.

» Czytaj więcej

Sposób postępowania z zaliczką przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposób postępowania z zaliczką przez jednostki samorządu terytorialnego Dodano: 02-01-2013 | 13:56:56

W przypadku  realizacji operacji przy wykorzystaniu płatności zaliczkowych przez JST, beneficjenci zobowiązani są do rozliczania otrzymanej płatności zaliczkowej zgodnie z harmonogramem określonym w umowie o dofinansowanie z wyłączeniem przypadków gdzie odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielania i rozliczania dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach (art. 168 ust. 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

» Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze w ramach PO RYBY 2007-2013

Ogłoszenie o naborze w ramach PO RYBY 2007-2013 Dodano: 02-01-2013 | 08:56:56

Zarząd Województwa Małopolskiego

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na:

  • „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
  • „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,
  • „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,
  • „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

 osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

» Czytaj więcej

« poprzednia 1 2 następna »