Zapraszamy na spotkanie "Miejscowości tematyczne w Małopolsce" Dodano: 28-01-2013 / 08:50:50

Zapraszamy na spotkanie "Miejscowości tematyczne w Małopolsce"
Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na spotkanie, na którym zaprezentowane zostanie zastosowanie modelu miejscowości tematycznych. Odbędzie się ono 1 lutego 2013r. w godzinach od 12.30-14.30 w siedzibie SDK. W jego trakcie specjalista ds. upowszechniania modelu MT zaprezentuje funkcjonowanie miejscowości tematycznych jako narzędzia przeciwdziałania zagrożeniu społecznemu oraz budowania produktu turystycznego wykorzystując istniejące lokalne zasoby. Podczas spotkania ukazane zostaną doświadczenia w tworzeniu i działaniu miejscowości tematycznych na Warmii
i Mazurach.


Projekt „Miejscowości tematyczne w Małopolsce” jest inicjatywą partnerską realizowaną przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP oraz Małopolską Sieć LGD. Zaplanowane w projekcie działania będą prowadzone przez okres 27 miesięcy od 1 sierpnia 2012r. do 31 października 2014r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2.2 B Projekty Innowacyjne Upowszechniające priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest poprawa aktywności społecznej i zwiększenie potencjału zatrudnieniowego mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez upowszechnienie i stworzenie warunków do zastosowania modelu miejscowości tematycznej.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim osoby odpowiedzialne w Gminie za promocję, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej.

Więcej na temat projektu