Spotkania informacyjne w ramach PO RYBY 2007 - 2013 Dodano: 09-01-2013 / 14:22:22

Spotkania informacyjne w ramach PO RYBY 2007 - 2013

Stowarzyszenie Dolina Karpia działając jako Lokalna Grupa Rybacka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Doliny Karpia, przedstawicieli gmin, instytucji kultury, kościołów, organizacji pozarządowych, firm znajdujących się na tym obszarze, a także osoby pragnące założyć własną działalność gospodarczą do wzięcia udziału
w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych. Dotyczyć one będą możliwości pozyskania dofinansowania na operacje w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY). Przedstawione zostaną zasady przyznawania dotacji w ramach następujących działań:


•    Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,  
•    Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,
•    Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa,
•    Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

Podczas spotkań otrzymają Państwo szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania, wypełniania dokumentacji konkursowej oraz komplet materiałów informacyjno – promocyjnych dotyczących Stowarzyszenia Dolina Karpia. Na spotkaniach zostaną również przedstawione informacje na temat Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

Spotkania informacyjne odbędą się według następującego harmonogramu.

Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w każdym spotkaniu niezależnie od tego w jakiej gminie mieszkają.


Ponadto 29 stycznia 2013 roku o godzinie 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 5) odbędzie się szkolenie z wypełniania dokumentacji konkursowej w ramach PO RYBY 2007 – 2013 (wniosek, uproszczony plan biznesowy, szczegółowy opis operacji).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 5), pod nr tel. (033) 841 18 87, pisząc na adres e-mail: biuro.lgr@dolinakarpia.org oraz na stronie internetowej www.dolinakarpia.org.

Prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie przybycia najpóźniej dwa dni przed planowanym spotkaniem.


Zapraszamy!