Aktualności - Wpisy z miesiącaWrzesień 2012

Walne Zebranie Członków Dodano: 27-09-2012 | 13:07:07

Zaproszenie

 Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia

zgodnie z § 17 Statutu Stowarzyszenia w zgodności z § 11 Regulaminu WZC

zaprasza

członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się
w dniu 04.10.2012 (czwartek)  w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia, Zator ul. Rynek 5 o godzinie 1830

Poniżej przedstawiam Program Walnego Zebrania Członków
i proszę o niezawodne przybycie.

                                                                        

                                                                                                                 Prezes Zarządu  

                                                                                                              Franciszek Sałaciak» Czytaj więcej

Zapraszamy na Święto Rybaka

Zapraszamy na Święto Rybaka Dodano: 27-09-2012 | 09:44:44

Stowarzyszenie Dolina Karpia serdecznie zaprasza na „Święto Rybaka”, które odbędzie się 6 października 2012 r. na łowisku wędkarskim w Podolszu.

» Czytaj więcej

Zawody Wędkarskie Spławikowe z cyklu „Święto Rybaka”

Zawody Wędkarskie Spławikowe z cyklu „Święto Rybaka” Dodano: 14-09-2012 | 13:41:41

Stowarzyszenie Dolina Karpia działające jako Lokalna Grupa Rybacka organizuje Zawody Wedkarskie Spławikowe. Odbywać się one będą na Łowisku Wędkarskim Podolsze w dniu 6 października 2012 roku podczas Święta Rybaka. Zachęcamy do wzięcia udzuału w Zawodach.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie

» Czytaj więcej

Nabór wniosków 15.10.2012 r. - 16.11.2012 r. Dodano: 10-09-2012 | 09:26:26

Zarząd Województwa Małopolskiego

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na:

  • „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
  • „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,
  • „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,
  • „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

 

» Czytaj więcej

Konkurs na najlepsze łowisko wędkarskie oraz na najlepszą restaurację serwującą potrawę z karpia Dodano: 07-09-2012 | 15:55:55

Stowarzyszenie Dolina Karpia działające jako Lokalna Grupa Rybacka ogłasza konkurs: na najlepsze łowisko wędkarskie w Dolinie Karpia oraz na najlepszą restaurację serwującą potrawę z karpia. Konkurs trwać będzie od 10 września do 3 października 2012 r. Głosy można oddawać za pomocą formularza zgłoszeniowego. Ogłoszenie wyników konkursu oraz losowanie nagród spośród Uczestników konkursu odbędzie się w dniu 6 października 2012 roku podczas Święta Rybaka odbywającego się na Łowisku Wędkarskim Podolsze. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach.

» Czytaj więcej

Spotkania informacyjne i dyżury doradcze w 7 gminach Doliny Karpia

Spotkania informacyjne i dyżury doradcze w 7 gminach Doliny Karpia Dodano: 07-09-2012 | 15:36:36

Stowarzyszenie Dolina Karpia działając jako Lokalna Grupa Rybacka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Doliny Karpia, przedstawicieli gmin, instytucji kultury, kościołów, organizacji pozarządowych, firm znajdujących się na tym obszarze, a także osoby pragnące założyć własną działalność gospodarczą do wzięcia udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych. Dotyczyć one będą możliwości pozyskania dofinansowania na operacje w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY).

» Czytaj więcej

Zapraszamy na warsztaty z questingu

Zapraszamy na warsztaty z questingu Dodano: 07-09-2012 | 15:23:23

Stowarzyszenie Dolina Karpia działając jako Lokalna Grupa Rybacka zaprasza przedstawicieli Gmin, Instytucji Kultury, Organizacji Pozarządowych, Szkół oraz osoby zaangażowane w rozwój Doliny Karpia do udziału w warsztatch mających na celu stworzenie questu dotyczącego gospodarki rybackiej w Dolinie Karpia.

» Czytaj więcej

« poprzednia 1 2 następna »