Aktualności - Wpisy z miesiącaLipiec 2012

Zapraszamy do udziału w konkursie Dodano: 25-07-2012 | 14:19:19

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Dolina Karpia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Doliny Karpia do udziału w konkursie na opracowanie wierszowanych tekstów do wydawanej przez Stowarzyszenie Dolina Karpia książeczki dla dzieci nt. Doliny Karpia.

» Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków Dodano: 20-07-2012 | 13:24:24

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zgodnie z § 17 Statutu Stowarzyszenia w zgodności z § 11 Regulaminu WZC zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się  w dniu 26.07.2012 (czwartek)  w sali Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze, Plac Jana Matejki 1 o godzinie 1830

» Czytaj więcej

Spotkania informacyjne w Oddziałach Regionalnych ARiMR

Spotkania informacyjne w Oddziałach Regionalnych ARiMR Dodano: 16-07-2012 | 10:06:06

W związku z ukazaniem się w dniu 11 lipca 2012 roku ogłoszenia Prezesa ARiMR, w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie środka 2.2 "Działania wodno-środowiskowe" objętego Programem Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" we wszystkich Oddziałach Regionalnych ARiMR odbędą się spotkania informacyjne, podczas których pracownicy Agencji będą udzielali potencjalnym wnioskodawcom informacji w zakresie zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach ww. środka.

» Czytaj więcej

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dodano: 11-07-2012 | 13:27:27

Ogłoszenie prezesa Agencji Resrtukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w ramach osi priorytetowej 2 "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" w zakresie środka 2.2 "Działania wodno-środowiskowe" na realizację operacji w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych łub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w zakresie wymogów objętych Pakietem I i/lub Pakietem II w zakresie wymogu 8, dotyczącego położenia stawów danego gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych na obszarze Natura 2000 lub obszarze objętym inną formą ochrony przyrody i/lub na realizację operacji w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb.

» Czytaj więcej

Posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia Dodano: 09-07-2012 | 13:26:26

25 lipca 2012r. o godzinie 15.00  w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul.Rynek 2) odbędzie się posiedzenie Komitetu, podczas którego ocenione zostaną wnioski złożone w naborze trwającym od 18.06 - 20.07.2012r. Kontynuacja posiedzenia odbędzie się w dniach 30.07.2012 r. oraz 01.08.2012 r. o godzinie 16.00.


» Czytaj więcej

Informacja dla beneficjentów Dodano: 03-07-2012 | 10:59:59

Przypominamy, iż do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach PO RYBY 2007 - 2013 należy dołączyć załącznik nr 16 "dokumenty niezbędne do oceny operacji pod kątem zgodności z kryteriami wyboru określonymi w LSROR".

» Czytaj więcej

« poprzednia 1 2 następna »