Dolina Karpia na "Szlaku Karpia" Dodano: 28-11-2012 / 10:33:33

Dolina Karpia na "Szlaku Karpia"

12 Lokalnych Grup Rybackich południowej Polski tzw. karpiowych z terenu sześciu województw: lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego (Stowarzyszenie Dolina Karpia, LGR „Żabi Kraj”, LGR Bielska Kraina, LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, LGR „Opolszczyzna”, LGR Świętokrzyski Karp, LGR Jędrzejowska Ryba, Krośnieńsko – Gubińska Grupa Rybacka, LGR „Dolnośląska Kraina Karpia”, LGR Puszcza Sandomierska, LGR Między Nidą a Pilicą, LGR „Starzawa” ) postanowiło promować rybactwo śródlądowe i jego produkty poprzez szereg działań w ramach tzw. „Szlaku Karpia”. Możliwość taką dała oś IV Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013). W dniu 12 października 2011 roku 12 LGR-ów z terenu południowej Polski zawarło porozumienie na rzecz realizacji wspólnych zadań w ramach współpracy międzyregionalnej, wśród których należy wymienić cykl działań w ramach „Szlaku Karpia” identyfikującego miejsca związane z chowem i hodowlą oraz przetwórstwem tej ryby.

W ramach realizacji zadania opracowano oraz wydano kolorowe tablice informacyjne, które mają za zadanie promowanie „Szlaku karpia” rozciągającego się na terenie sześciu województw, gdzie znajdują się obszary zależne od rybactwa. W Dolinie Karpia, historycznego zagłębia hodowli karpia, oznaczonych zostało aż 30 miejsc związanych z gospodarką karpiową, która na tym terenie prowadzona jest nieprzerwanie od XIII wieku. Kompleksy stawowe należą do najstarszych i jednych z największych w naszym kraju ośrodków hodowli karpia.

Na terenie Doliny Karpia (gmina Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice i Zator) „Szlak Karpia” promują gospodarstwa rybackie prowadzone przez Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o. o. w Osieku, Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną im. 1-go Maja w Przeciszowie, Leszka Guzdka z Rudz, Marka Kolasę z Tomic, Jana Majtykę z Tomic, Adama Salę z Głębowic, Krzysztofa Kuwika z Głębowic, Wojciecha Płonkę z Głębowic, Stanisława Płonkę z Osieka, Małgorzatę Bobula z Paszkówki oraz Józefa Zemanka z Polanki Wielkiej.

Tablice umieszczone zostały także na łowiskach wędkarskich: „Pod Dębem” w Paszkówce, „Podlipki” w Zatorze, „Tęczak” w Rudzach, „Staw Duży i Staw Mały” w Graboszycach, „Krajskie” w Spytkowicach, „Jezioro Ślepowron” w Podolszu, na łowisku wędkarskim w Graboszycach i Grodzisku oraz w Podolszu. Dolina Karpia, właśnie dzięki licznym łowiskom wędkarskim zwana jest „Mazurami Małopolski”. Jest to idealne miejsce do aktywnego wypoczynku, zwłaszcza na łowiskach znajdujących się na „Szlaku Karpia”.

Co istotne - swoje zaszczytne miejsce na „Szlaku Karpia” znalazły również lokale gastronomiczne serwujące potrawy z karpia: Restauracja Myśliwska w Zatorze, Revel Pub w Zatorze, Restauracja „Zajazd Łowisko” w Zatorze, Restauracja „Karpik” w Graboszycach, Restauracja „Czeremcha” w Radoczy, Restauracja „Cyprysek” w Tomicach, Restauracja „VILLAGGIO” w Polance Wielkiej oraz punkt gastronomiczny na łowisku w Podolszu. W lokalach tych karp przygotowywany jest na wiele sposobów, w szczególności polecamy karpia po zatorsku, karpia wędzonego wpisanego na Listę Produktów Tradycyjnych, czy też karpia w zalewie octowej. Walory smakowe karpia pochodzącego z Doliny Karpia cenione były przez królów polskich w średniowieczu, dlatego karp z tutejszych stawów nazywany jest królewskim. Również współcześnie potrawy przygotowane w lokalach gastronomicznych będących na „Szlaku Karpia” cieszą się uznaniem smakoszy.

Tablice mają promować rybactwo śródlądowe oraz jego produkty, w szczególności karpia, a także turystykę wędkarską. Karp to bowiem smaczna ryba – warto „pozostawać na jego szlaku”.