Informacja dla beneficjentów Dodano: 27-06-2012 / 16:25:25

Poniżej znajduje się aktualna instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich".

Instrukcja wypełniania wniosku o dofiansowanie