Spotkania w sprawie ewaluacji LSROR Dodano: 11-06-2012 / 15:02:02

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenie Dolina Karpia działając jako Lokalna Grupa Rybacka zobowiązane jest do przeprowadzenia corocznej ewaluacji dotyczącej wdrażania LSROR. W związku z tym zapraszamy wszystkich mieszkańców Doliny Karpia do uczestnictwa w spotkaniach, na których każdy będzie mógł wnieść uwagi i nowe pomysły mające na celu aktualizację Strategii.

Spotkania odbędą się według następującego harmonogramu:

Harmonogram

Zapraszamy!