Tworzenie sieci krajowej LGR Dodano: 16-03-2012 / 10:19:19

Reprezentanci wszystkich Lokalnych Grup Rybackich działających w Polsce, a także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej i FARNET-u wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.

Lokalną Grupę Rybacką Stowarzyszenie Dolina Karpia reprezentowali: Pan Franciszek Sałaciak - Prezes Zarządu oraz Pani Anna Świątek - Kierownik Biura.


Celem spotkania było wypracowanie zasad współdziałania oraz sposobu funkcjonowania krajowej sieci Lokalnych Grup Rybackich. Jej powstanie pomoże w formułowaniu wspólnych stanowisk grup i umożliwi współpracę z ośrodkami sieci regionalnych. Krajowa sieć ma reprezentować Lokalne Grupy Rybackie i ich interesy na forum krajowym i międzynarodowym.