Szkolenie "Certyfikacja karpia - dlaczego warto" Dodano: 13-03-2012 / 11:32:32

Centrum Dofinanasowania EUROEXPERT realizuje na rzecz Towarzystwa Promocji Ryb kampanię promocyjną pn. "Certyfikacja karpia - dlaczego warto", w ramach której organizowany będzie cykl szkoleń, które składały się będą z wykładów oraz warsztatów praktycznych.


Pierwsze szkolenie skierowane jest w szczególności do producentów i hodowców karpia. Zapalnowane jest na 18-20 kwietnia 2012r. w czterogwiazdkowym hotelu w okolicach Torunia. Udział w niniejszym szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie oraz noclegi, natomisat dojazd na miejsce szkolenia lezy po stronie uczestnika.


Prosimy o zgłoszenie wytypowanych gospodarstw rybackich, które leżą na obszarze Państwa LGR z podaniem danych osiby/osób chcacych wziąć udział w tym szkoleniu. Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 16 marca 2012r. za pomocą karty zgłoszeń, którą zamieszczamy poniżej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową mozna przesyłac na zamieszczony adres pocztą tardycyjną, faxem bądź mailem.


O zakwalifikowaniu decyduje kolejnośc zgłoszeń!


karta zgłoszeniowa